HKS-Ottersberg
Theorie-Praxis-Seminar: Integrative Ansätze und Methoden I Dates
SoSe 2019
Time Topic Type Room Actions
date Fri., 03/05/19, 10:15 - 13:25 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102
date Fri., 10/05/19, 10:15 - 13:25 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Großer Seminarraum / A102
date Fri., 17/05/19, 10:15 - 13:25 (Prof. Dr. Kathrin Seifert)
Wissenschaftl.Seminar Kleiner Seminarraum / A103