HKS-Ottersberg
Lecture: Forschungsforum / Forschungswerkstatt Dates
SoSe 2020
Time Topic Type Room Actions
date Mon., 09/03/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 16/03/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 23/03/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 30/03/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 06/04/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 20/04/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 27/04/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 04/05/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 11/05/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 18/05/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 08/06/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 15/06/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 22/06/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103
date Mon., 29/06/20, 11:55 - 13:25 (Prof. Dr. Céline Kaiser)
Projekt-Seminar Atelier Kl. Seminarraum / A103